MRM-banner-1

קטגוריות
פרסומי MRM
המלצות MRM
פסקי דין
אירועים ולקחיהם
טפסי הסכמה
הרצאות ומצגות
ניוזלטרים
מדריכים לרופאים

nl_button

ניוזלטרים
חובת גילוי חומר רפואי פסיכולוגי בתביעות נזיקין

באחרונה ניתן פסק דין, ראשון מסוגו, של בית הדין הגבוה לצדק (בג"ץ), המקבל עתירה כנגד החלטה של ביה"ד הארצי לעבודה, שהובאה לפתחו, בשאלה של היקף חיסיון פסיכולוג מטופל, במסגרת תביעה אזרחית שהגישה העותרת בביה"ד האזורי לעבודה נגד המעסיק, בטענה להטרדה מינית והתעמרות מצד מעסיקיה, אשר הסבו לה נזק נפשי. השאלה בה דן בג"ץ היתה, האם יש מקום לחייב את העותרת לחשוף את הרישומים של הפסיכולוגים שטיפלו בה, כדי שאלה יוצגו לפסיכיאטר מטעם המעסיק, לצורך בחינת קיומו של נזק נפשי, כנטען ע"י העותרת.

קרא עוד >>

חתימה דיגיטלית במסגרת טיפול רפואי (2019)

האם ניתן חוקית להחתים מטופלים באופן דיגיטלי על מסמכים נדרשים במסגרת טיפול רפואי?

קרא עוד >>

איגרת לרופאים - אוגוסט 2018: הנסיקה במספר התביעות כנגד רופאי השיניים ובסכום התשלומים

הפעם בחרנו להביא לידיעתכם מאמר אשר פורסם באתר Smile-Onnews הבריטי, בו צוין שארגון Dental Protection ואיגוד רופאי השיניים הבריטי קוראים לנקיטת צעדים כנגד עורכי דין הפועלים בשיטת "לא זכית לא שילמת" (no-win-no-fee) אשר הציבו את מקצוע רפואת השיניים כמטרה.

קרא עוד >>

פסיקות אודות החשיבות בשימוש בטפסי ההסכמה וההסברים הניתנים למטופלים (2018)

לאחרונה ניתנו על ידי בתי המשפט שונים, שני פסקי דין הנוגעים לסוגיה של קבלת הסכמה מדעת ממטופלים. פסק דין אחד, אשר דחה את התביעה, במקרה בו התובעת הוחתמה על טופס הסכמה ייעודי. פסק דין שני, אשר קיבל את התביעה ופסק פיצויים לתובעת, אשר לא הוחתמה על טופס הסכמה ייעודי. פסקי הדין הללו מדגימים את התרומה הרבה שיש להחתמת מטופלים על טפסי הסכמה ייעודיים, להדיפת תביעות של מטופלים על פגיעה באוטונומיה שלהם.  

קרא עוד >>

אחריות מקצועית-רפואית מוהלים (2018)

בינואר השנה הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק פרטית לחייב מוהלים לרכוש ביטוח אחריות מקצועית. מטרת החוק הינה להבטיח תשלום פיצויים למי שנפגע עקב מעשה או מחדל של מוהל. להלן סיפורי מקרה.  

קרא עוד >>

הקלטה או צילום במהלך טיפול רפואי (2018)

האם מותר לרופאים לתעד ההסבר שהם נותנים למטופלים טרם הטיפול, באמצעות צילום או הקלטה של תהליך מתן ההסבר וקבלת הסכמה מדעת? האם צילומים אלו מהווים חלק מהרשומה הרפואית של המטופל? האם חלה על הרופאים חובה להעביר צילומים אלו במסגרת בקשת המטופל לקבלת העתק תיקו הרפואי?  

קרא עוד >>

הסכמת הורים לטיפול בקטין (2018)

לאור פניות חוזרות ונשנות בנושא הסכמת הורים לטיפול בקטין, מצאנו לנכון לאגד את החקיקה הקיימת והמלצותינו בהתאם.

קרא עוד >>

אמות מידה להפעלת מוקד לשירותי רפואה דחופה בקהילה (2018)

ביום 26.06.2017 נכנס לתוקפו חוזר מנהל הרפואה מספר 26/2017 מטעם משרד הבריאות, הדן ב"אמות מידה להפעלת מוקד לשירותי רפואה דחופה בקהילה". להלן דגשים לשים עליהם את הדעת בחוזר זה.

קרא עוד >>

פיצוי בסך 1.4 מיליון ₪ בגין טיפול אורתודנטי שגרתי (2018)

פסק דין אשר ניתן בבית המשפט השלום והוגש עליו ערעור לבית המשפט המחוזי. מדובר בטיפול אורתודנטי שגרתי במהלכו לא אובחנה מחלת חניכיים. הפיצוי אשר ניתן במסגרת פסק הדין בבית משפט השלום הינו מהפכני בקנה מידה של תביעות בתחום הדנטלי.  

קרא עוד >>

איגרת לרופאים - מאי 2017 - הסכמה לטיפול בקטין שהורהו הורשע או מואשם בעבירת מין או אלימות נגדו

איגרת לרופאים בעקבות הפצת חוזר מנהל הרפואה בנושא הסכמה לטיפול בקטין שהורהו הורשע או מואשם בעבירות מין או אלימות נגדו.

קרא עוד >>

איגרת לרופאי השיניים - מרץ 2017: הצילום שלא בוצע

אי ביצוע צילום ואי תעוד כי בוצעו בדיקות חיות לשן גרם לאי ודאות באשר לצורך בביצוע טיפול שורש בשן.

קרא עוד >>

איגרת לרופאים - מרץ 2017 : ייעוץ גנטי לקראת הריון או במהלכו

 המלצות החברה לניהול סיכונים ברפואה (MRM) בעקבות הפצת חוזר משרד הבריאות בנושא ייעוץ גנטי לקראת הריון או במהלכו.  

קרא עוד >>

איגרת לרופאי השיניים-יולי 2016: הרופא תיעד מתן הסברים – התביעה נדחתה

מטופלת שסבלה ממחלת חניכיים עברה ניתוח חניכיים, שלאחריו נותר פגם אסתטי בקדמת הפה. המטופלת הגישה תביעה נגד הרופא בגין אי מתן הסברים אודות הסיכונים בניתוח, במיוחד בהיבט האסתטי.

קרא עוד >>

איגרת לרופאי השיניים - אוקטובר 2015 -האם על הרופא להסביר למטופל שעלול להיגרם נזק כתוצאה מרשלנות ?

בפסק הדין קובע בית המשפט "לא מצאתי שהנתבע היה צריך להסביר את הסיכון לפגיעה בעצב שהינו סיכון נדיר, הנובע למעשה מהטיפול הרשלני ואין לצפות כי הנתבע יבהיר למטופל שהוא עלול לבצע טיפול רשלני...."  מאידך, בית המשפט חייב את הרופא לפצות את המטופלת בשל הטיפול הרשלני שבוצע.

קרא עוד >>

איגרת לרופאים - ספטמבר 2015 - חובת המטפלים בחשד להריון חוץ רחמי

על מנת שהמטופל ימלא אחר ההנחיות שמקבל, יש לתת את ההסברים באופן ובתנאים שיוכל להבינם, כולל בשפתו וחשוב ביותר לוודא את הבנתו. במצבים בהם קיימת אפשרות של סיכון ממשי לחיי המטופל, חשוב להדגיש גם את הסיכון הטמון באי מילוי אחר ההוראות ואין להסתפק בהסברים כלליים וסתמיים.

קרא עוד >>

איגרת לרופאים - מאי 2015 - דחיית תביעה בגין אי מתן הסכמה מדעת

פסק דין הדוחה את טענות התביעה בדבר אי מתן הסכמה מדעת לניתוח. נקבע כי התובע הוחתם על טופס הסכמה ייעודי המפרט את הסיבוך. השופט התרשם כי התובע לא היה מעונין לשמוע הסברים מפורטים מעבר לאילו שניתנו לו וקבע כי בחירה שלא לדעת ולסמוך על הרופא, גם היא בחירה לגיטימית.

קרא עוד >>

איגרת לרופאי השיניים - מאי 2015 - לאחר עקירת שן...המטופלת נפטרה

  מטופלת עם מחלות רקע עברה עקירת שן. בהמשך התדרדר מצבה והיא נפטרה. התובעים טענו כי בהתחשב במחלות הרקע, היה צורך לטפל בתובעת במסגרת בית חולים שכן הטיפול במרפאה הוא מסוכן עבורם. בית המשפט קיבל את טענת התובעים וקבע, בין השאר, כי מצבה של התובעת הצריך טיפול בבית החולים ומשום כך הרופא נושא באחריות לפטירתה.    

קרא עוד >>

איגרת לרופאי השיניים אוקטובר 2014

רופאים נכבדים, ביסוד התפיסה המקצועית של כל רופא שיניים עומדת המחויבות להיטיב עם מטופליו. האספקט החשוב ביותר של מחויבות זו הוא היכולת לתת טיפול דנטלי באיכות טובה תוך מתן יחס ראוי לכל מטופל. התמורה העיקרית לכל המאמץ הזה היא המוניטין המקצועי ושמו הטוב של הרופא. נאמר כבר במקורותינו: "טוב שם טוב משמן טוב". לכן כשמטופל מתלונן ובמיוחד כשהוא מפיץ תלונתו ברבים, רופא השיניים חש נפגע. במצב זה בו הרופא בטוח שנתן את הטיפול הטוב ביותר, יש לו רצון לתבוע את המטופל בגין לשון הרע, שכן התלונה נתפסת כהשמצה או כ "לשון הרע" . האם כך? במאמר זה ננסה לעמוד על ההבדל בין ביקורת / תלונה ובין לשון הרע. בברכה, אורלי ורשבסקי, עו"ד וצוות ניהול סיכונים ביחידת השיניים  

קרא עוד >>

איגרת לרופאי השיניים - יוני 2014

בעידן בו רופאי השיניים ניצבים בין דרישת המתרפא לקבל רק את הטיפול שביטוח השיניים שלו מכסה, לבין דרישת בעלי התאגיד לתת רק את הטיפול עליו החליטו, נמצא רופא השיניים בקונפליקט בין הטיפול שהוא מעניק, לבין הטיפול שהיה רוצה להעניק. להלן תאור מקרה שבו בית המשפט נתן דעתו על קונפליקט זה.  

קרא עוד >>

אגרת לרופאים - מרץ 2014

המדובר בתביעה של יליד 1994 והוריו, אשר הוגשה בבית המשפט המחוזי בבאר שבע, כנגד מדינת ישראל ושלושה רופאים שטיפלו באם בהיותה בהריון. עילת התביעה הינה "הולדה בעוולה", בטענה שהתובע נולד כשהוא סובל מתסמונת Bardet Biedl, המאופיינת בריבוי אצבעות, ליקוי ראייה עד כדי עיוורון, השמנת יתר, פיגור שכלי ועוד.  

קרא עוד >>

איגרת לרופאי השיניים - ינואר 2014

אני שמחים להביא לידיעתכם פסק דין הדוחה תביעה של מטופל כנגד רופא השיניים אשר טיפל בו. במקרה זה, קיום הרשומה המפורטת, סייעה להדוף את טענות המטופל ולהביא לדחיית התביעה.

קרא עוד >>

טיפול שורש ללא צילום פרשנות

מדובר בטיפול פשוט לכאורה, אשר על פניו נעשה בהתוויה נכונה ואף הצליח ובכל זאת פסק בית המשפט לחובת הנתבע, עקב תיעוד חסר של הממצאים.

קרא עוד >>

כל הטפסים, הפרסומים, ההמלצות וההנחיות הכלולים באתר זה, הם בבחינת המלצה בלבד, הם אינם מיועדים לשמש תחליף לייעוץ רפואי, משפטי או אחר הנדרש בכל מקרה לגופו.