MRM-banner-1

קטגוריות
פרסומי MRM
המלצות MRM
פסקי דין
אירועים ולקחיהם
טפסי הסכמה
הרצאות ומצגות
ניוזלטרים
מדריכים לרופאים

nl_button

הרצאות ומצגות

המצגות המופיעות באתר הוצגו ע"י צוות MRM בפורומים שונים לשם קידום המודעות והעמקת הידע בנושאים מדיקולגליים ובנושאי בטיחות הטיפול.

 

כל הזכויות במצגות שמורות ל- MRM ואין לערוך בהן שימוש אלא באישור החברה.

 

מובהר בזאת כי השימוש במידע המפורסם באתר הוא באחריות המשתמשים בלבד ובשום מקרה אינו מהווה תחליף לייעוץ רפואי, משפטי או אחר הנדרש לגופו של עניין.

 

חזרה לקטגוריות נוספות

powerPlogo ניהול סיכונים ברפואה - רקע ועקרונות יסוד   (837kb)
  עו"ד טליה חלמיש-שני, מנכ"ל, קבוצת מדנס
 
 pdf_logo נמק בעצמות הלסתות כתוצאה משמוש בביפוספונטים   (67kb)
  נייר עמדה של האיגוד האמריקאי לכירורגית פה ולסת
 
 pdf_logo ביטוח אחריות מקצועית-רפואית - היבטים כלכליים   (3.85mb)
  מצגת שהוצגה בכנס רשלנות רפואית התקיים בתאריך 14.9.09בפני פורום המנהלים של המכללה הישראלית לניהול (מי"ל)
 
 pdf_logo האחריות המקצועית של הרופא המטפל - איך למנוע את הכשלים?    (11.92mb)
  ההרצאה ניתנה בכנס השנתי של ועדי הרופאים של ארגון רופאי שירותי בריאות כללית 18.06.2010 הרצאתה של עו"ד טליה חלמיש-שני, מנכ"ל קבוצת מדנס
 
 pdf_logo הסכמה מדעת - הרצאתה של עו"ד טליה חלמיש-שני באוניברסיטת תל-אביב (10.4.2011)   (2.81mb)
   
 
powerPlogo פגיעה במשנן במהלך הרדמה   (478kb)
  ד"ר נבות גבעול, ד"ר ערן סגל
 
 חוק ומשפט  
   
 
powerPlogo עדכונים בפסיקת בתי המשפט בתביעות רשלנות רפואית   (2.69mb)
  עו"ד טליה חלמיש-שני מנכ"ל קבוצת מדנס
 
 pdf_logo גילוי נאות - המצב המשפטי - הרצוי והמצוי    (10.33mb)
  הרצאתה של עו"ד טליה חלמיש-שני, מנכ"לית קבוצת מדנס
 
 pdf_logo האם ניתן לקיים ניהול סיכונים אפקטיבי ללא מערכת משפטית תומכת?   (2.39mb)
  הרצאתה של עו"ד טליה חלמיש-שני, מנכ"לית קבוצת מדנס
 
powerPlogo בעיות בניטור עוברי  (436kb)
  פרופ' מוני פייגין, עו"ד טליה חלמיש-שני, יעל גרשטנסקי
 
powerPlogo רשומה רפואית סיעודית  (770kb)
  הרצאתה של עו"ד ענת סטרשנוב-וקסלר יולי 2010 ההרצאה ניתנה במסגרת קורס לאחיות בכירות של שירותי בריאות כללית.
 
 pdf_logo

רשומות רפואיות - גלגל הצלה או גלגל תביעה? עו"ד טליה חלמיש-שני 19.12.12   (7.19mb)

כל הטפסים, הפרסומים, ההמלצות וההנחיות הכלולים באתר זה, הם בבחינת המלצה בלבד, הם אינם מיועדים לשמש תחליף לייעוץ רפואי, משפטי או אחר הנדרש בכל מקרה לגופו.