MRM-banner-1

קטגוריות
פרסומי MRM
המלצות MRM
פסקי דין
אירועים ולקחיהם
טפסי הסכמה
הרצאות ומצגות
ניוזלטרים
מדריכים לרופאים

nl_button

המדריך לרופא במבוכי האחריות המקצועית
המדריך לרופא במבוכי האחריות המקצועית

מטרת המדריך לסייע לרופא להתמצא במבוכי האחריות המקצועית; החל בכיסוי הביטוחי, הדיווח על תקלות רפואיות למבטח, ועדות בדיקה, הליכים משמעתיים ופליליים וכלה בתביעות רשלנות רפואית, בלא לשכוח כמובן את מקומה של התקשורת והמגעים המתחייבים עמה כאשר מתרחשת תקלה.

קרא עוד >>

כל הטפסים, הפרסומים, ההמלצות וההנחיות הכלולים באתר זה, הם בבחינת המלצה בלבד, הם אינם מיועדים לשמש תחליף לייעוץ רפואי, משפטי או אחר הנדרש בכל מקרה לגופו.