MRM-banner-1

קטגוריות
פרסומי MRM
המלצות MRM
פסקי דין
אירועים ולקחיהם
טפסי הסכמה
הרצאות ומצגות
ניוזלטרים
מדריכים לרופאים

nl_button

גילוי נאות - המצב המשפטי - הרצוי והמצוי

 pdf_logo גילוי נאות - המצב המשפטי - הרצוי והמצוי    (10.33mb)
  הרצאתה של עו"ד טליה חלמיש-שני, מנכ"לית קבוצת מדנס

כל הטפסים, הפרסומים, ההמלצות וההנחיות הכלולים באתר זה, הם בבחינת המלצה בלבד, הם אינם מיועדים לשמש תחליף לייעוץ רפואי, משפטי או אחר הנדרש בכל מקרה לגופו.