MRM-banner-1

קטגוריות
פרסומי MRM
המלצות MRM
פסקי דין
אירועים ולקחיהם
טפסי הסכמה
הרצאות ומצגות
ניוזלטרים
מדריכים לרופאים

nl_button

הסכמה מדעת - הרצאתה של עו"ד טליה חלמיש-שני באוניברסיטת תל-אביב (10.4.2011)

 pdf_logo הסכמה מדעת - הרצאתה של עו"ד טליה חלמיש-שני באוניברסיטת תל-אביב (10.4.2011)   (2.81mb)
  הרצאתה של עו"ד טליה חלמיש-שני בקורס ניהול סיכונים ברפואה במסגרת לימודי המשך ברפואה, בית הספר לרפואה, אוניברסיטת תל אביב

כל הטפסים, הפרסומים, ההמלצות וההנחיות הכלולים באתר זה, הם בבחינת המלצה בלבד, הם אינם מיועדים לשמש תחליף לייעוץ רפואי, משפטי או אחר הנדרש בכל מקרה לגופו.