MRM-banner-1

קטגוריות
פרסומי MRM
המלצות MRM
פסקי דין
אירועים ולקחיהם
טפסי הסכמה
הרצאות ומצגות
ניוזלטרים
מדריכים לרופאים

nl_button

האחריות המקצועית של הרופא המטפל - איך למנוע את הכשלים?

 pdf_logo האחריות המקצועית של הרופא המטפל - איך למנוע את הכשלים?    (11.92mb)
  ההרצאה ניתנה בכנס השנתי של ועדי הרופאים של ארגון רופאי שירותי בריאות כללית 18.06.2010 הרצאתה של עו"ד טליה חלמיש-שני, מנכ"ל קבוצת מדנס

כל הטפסים, הפרסומים, ההמלצות וההנחיות הכלולים באתר זה, הם בבחינת המלצה בלבד, הם אינם מיועדים לשמש תחליף לייעוץ רפואי, משפטי או אחר הנדרש בכל מקרה לגופו.