MRM-banner-1

קטגוריות
פרסומי MRM
המלצות MRM
פסקי דין
אירועים ולקחיהם
טפסי הסכמה
הרצאות ומצגות
ניוזלטרים
מדריכים לרופאים

nl_button

פסקי דין בנושא הסכמה מדעת
פסיקות אודות החשיבות בשימוש בטפסי ההסכמה וההסברים הניתנים למטופלים (2018)

לאחרונה ניתנו על ידי בתי המשפט שונים, שני פסקי דין הנוגעים לסוגיה של קבלת הסכמה מדעת ממטופלים. פסק דין אחד, אשר דחה את התביעה, במקרה בו התובעת הוחתמה על טופס הסכמה ייעודי. פסק דין שני, אשר קיבל את התביעה ופסק פיצויים לתובעת, אשר לא הוחתמה על טופס הסכמה ייעודי. פסקי הדין הללו מדגימים את התרומה הרבה שיש להחתמת מטופלים על טפסי הסכמה ייעודיים, להדיפת תביעות של מטופלים על פגיעה באוטונומיה שלהם.  

קרא עוד >>

אי מתן הסברים אודות הסיכון להיווצרות "כתף קפואה" כתוצאה מביצוע ביופסיה | קבלת תביעה

  בית המשפט העליון, בהרכב מיוחד של 7 שופטים, נתן פסק דין תקדימי בנושא הסכמה מדעת לטיפול רפואי(1). פסק דין זה מכיר לראשונה בזכותם של מטופלים לתבוע את המטפלים בגין פגיעה באוטונומיה שלהם, בכל מקרה שבו לא נתנו הסכמה מדעת לטיפול. זאת, אף אם נמצא כי היו נותנים הסכמה כזו גם לנוכח כל ההסברים על הסיבוכים האפשריים. ע"א 2781/93 מיאסה עלי דעקה נ' בי"ח כרמל, פ"ד נג (4) 526 ( 29.08.99)

קרא עוד >>

תביעה בגין ביצוע כריתת רחם רדיקלית | דחיית תביעת רשלנות וקבלת תביעה בגין פגיעה באוטונמיה

בית המשפט דחה את טענתה של התובעת לפיה המרכז הרפואי התרשל בכך שביצע ניתוח כריתת רחם רדיקלי ולא טיפל בה בהקרנות דבר שהיה בו בכדי לשמר את יכולתה להרות. טענתה של התובעת לפגיעה באוטונומיה - לפיה לא הוצגה בפניה החלופה של טיפול בהקרנות בה הייתה בוחרת לו ידעה על קיומה - נתקבלה ע"י ביהמ"ש, שפסק עבורה פיצוי. ת"א 5287-08-07 (מחוזי מרכז) פלונית נ' המרכז הרפואי שערי צדק (28.11.11)  

קרא עוד >>

תביעה על אי מתן הסבר אודות הסיכון לסיבוך במהלך ניתוח לפרוסקופי להסרת כיס מרה | דחיית תביעה

 פסק דין הדוחה את טענות התביעה בדבר אי מתן הסכמה מדעת לניתוח. נקבע כי התובע הוחתם על טופס הסכמה ייעודי המפרט את הסיבוך. השופט התרשם כי התובע לא היה מעונין לשמוע הסברים מפורטים מעבר לאילו שניתנו לו וקבע כי בחירה שלא לדעת ולסמוך על הרופא, גם היא בחירה לגיטימית. ת"א 1949 (שלום-חיפה) פלוני ואח' נגד ד"ר X ואח' (29.3.2015)

קרא עוד >>

כל הטפסים, הפרסומים, ההמלצות וההנחיות הכלולים באתר זה, הם בבחינת המלצה בלבד, הם אינם מיועדים לשמש תחליף לייעוץ רפואי, משפטי או אחר הנדרש בכל מקרה לגופו.