MRM-banner-1

קטגוריות
פרסומי MRM
המלצות MRM
פסקי דין
אירועים ולקחיהם
טפסי הסכמה
הרצאות ומצגות
ניוזלטרים
מדריכים לרופאים

nl_button

ו. תקשורת בשעת משבר


התקשורת מקדישה מקום בולט לדיווח על תקלות רפואיות, תלונות ותביעות בתחום הרשלנות הרפואית וגורמת לכרסום באמון שהציבור רוחש לרופאים.

עולם הרפואה נקלע בעקבות כך למצוקות, בחלקן תקשורתיות, ומתקשה להתמודד איתן. כאשר העיתונות מכפישה את שמו  הטוב של הרופא הוא עלול לחוש שהוא מאבד את עולמו.

התקשורת היא מקצוע עם שפה ייחודית, כללי עבודה וכללי אתיקה מוגדרים והדרך להתמודד עם התקשורת היא להיעזר בשירותיו של איש תקשורת מקצועי, המכיר את שפת התקשורת ומתמחה בטיפול במצבי משבר תקשורתיים.

24 השעות הראשונות הן קריטיות להתפתחותו של משבר והן הקובעות את תדמיתו של הרופא בהצגה התקשורתית.

להלן כללי הזהב ל- 24 השעות הראשונות למשבר:

  • תקשר/י באמפטיה עם המטופל ובני משפחתו - לפעמים יש נטייה לברוח מהתמודדות עם תקלה רפואית, דבר העלול להאיץ את המשבר. מומלץ להתמודד עם הקושי האנושי הזה ולתקשר עם המטופל ו/או בני משפחתו ולשתף אותם בקורות את החולה, אף אם הדבר מחייב בשורות קשות. זה עדיף על מצב בו המידע למשפחה נמסר מכלי שני.
  • תעד/י את העובדות ואת התפתחות האירועים – עקב ריבוי גרסאות יש נטייה לשכוח עובדות חשובות. ערוך/י לך תרשומת אישית של העובדות, על מנת שתוכל/י לחזור לעיין בהם כשתתבקש/י להגיב.
  • אל תנקוט/י מדיניות בת יענה – חשוב להתמודד עם המשבר בצורה פרואקטיבית; למפות את קהלי היעד עליהם עשוי המשבר להשפיע וליידע אותם בכל שלבי המשבר, על מנת להשיג גרסה אחת אמינה.
  • אל תסטה/י מערכיך – הציבור מוכן לקבל תקלה, אך לא מוכן לקבל התחמקות מאחריות. הישאר נאמן לערכיך.
  • אל תשיב/י לעיתונאים – אך אל תשאיר/י אותם ללא תשובות. אם פנה אליך עיתונאי המתכוון לפרסם על התקלה הרפואית העזר/י באנשי מקצוע; דוברים, אנשי יחסי ציבור או עורכי דין. בקש/י מהעיתונאי לשלוח לך השאלות בכתב על-מנת להעבירן ליועץ המקצועי, שיסייע במענה עליהן.


 

אם. סי. אי. מעמידה לרשות הרופא/ה הנקלע/ת למצב של משבר תקשורתי קשה ייעוץ מקצועי על מנת להתמודד עם המשבר בצורה המוצלחת ביותר ולמנוע פגיעה בשם הטוב שלו/ה.

 

 

 

בחזרה לתוכן העניינים>>

כל הטפסים, הפרסומים, ההמלצות וההנחיות הכלולים באתר זה, הם בבחינת המלצה בלבד, הם אינם מיועדים לשמש תחליף לייעוץ רפואי, משפטי או אחר הנדרש בכל מקרה לגופו.