MRM-banner-1

קטגוריות
פרסומי MRM
המלצות MRM
פסקי דין
אירועים ולקחיהם
טפסי הסכמה
הרצאות ומצגות
ניוזלטרים
מדריכים לרופאים

nl_button

פסקי דין בתחום רפואת השיניים
האם על הרופא להסביר למטופל שעלול להיגרם נזק כתוצאה מרשלנות ? | קבלת תביעה

פסק הדין עוסק בשתי סוגיות. הראשונה, סוגיית הרשלנות בביצוע טיפול שיניים והשניה, ההסברים הניתנים למטופלים לפני טיפולי שיניים והיקף הגילוי הנדרש. בתיק זה בית המשפט פסק שסביר להניח שהמטופלת, עורכת דין בהכשרתה, לא הייתה מסכימה לביצוע טיפולים כלשהם מבלי שניתנו לה הסברים אודותיהם. גם במקרים בהם בית המשפט פוסק פיצויים בשל טיפול רשלני, קיימת התייחסות להיקף ההסברים שאמורים להינתן למטופל. בפסק הדין קובע בית המשפט "לא מצאתי שהנתבע היה צריך להסביר את הסיכון לפגיעה בעצב שהינו סיכון נדיר, הנובע למעשה מהטיפול הרשלני ואין לצפות כי הנתבע יבהיר למטופל שהוא עלול לבצע טיפול רשלני...." בית המשפט חייב את הרופא לפצות את המטופלת בשל הטיפול הרשלני שבוצע.  

קרא עוד >>

אי מתן אנטיביוטיקה לפני ביצוע שתלים דנטליים | דחיית תביעה

נדחתה תביעה בגין אי מתן אנטיביוטיקה מונעת לפני ביצוע שתלים דנטליים ת"א 105323/01 (שלום- תל אביב) חימוביץ רובין נ' דר' דור אל-קאי ואח' (10.08.09)

קרא עוד >>

חובת מתן הסברים אודות סיכון נדיר של נזק עצבי, כתוצאה מזריקת אלחוש | דחיית תביעה

בית המשפט המחוזי, הפך את החלטת בית משפט השלום, בדבר חובת מתן ההסברים אודות סיכון נדיר של נזק עצבי, כתוצאה מזריקת אלחוש.      

קרא עוד >>

טיפול שורש ללא ביצוע צילום מקדים | קבלת תביעה

 לטענת התביעה, הנתבע ביצע טיפול שורש בשן 21 מבלי שהיו בידיו צילומים ומבלי לבצע בדיקה קלינית בפיה. לטענתה, רק לאחר הטיפול הבינה כי בוצע טיפול שורש בשן 21 ולא בשן 22 כנדרש. בית המשפט קבע כי שלאור החסרים ברשומה הרפואית יש להעביר את נטל ההוכחה לכתפיו של הנתבע להוכיח כי לא התרשל.   ת"א 66592-06 (שלום-תל אביב) הנדלר נ' ד"ר הובר   (24.02.2012)

קרא עוד >>

כל הטפסים, הפרסומים, ההמלצות וההנחיות הכלולים באתר זה, הם בבחינת המלצה בלבד, הם אינם מיועדים לשמש תחליף לייעוץ רפואי, משפטי או אחר הנדרש בכל מקרה לגופו.