MRM-banner-1

קטגוריות
פרסומי MRM
המלצות MRM
פסקי דין
אירועים ולקחיהם
טפסי הסכמה
הרצאות ומצגות
ניוזלטרים
מדריכים לרופאים

nl_button

פסקי דין בתחום רפואת גסטרו
נזק מפרפורציה במהלך קולונסקופיה | דחיית תביעה

  בית המשפט קבע, כי אין עוררין כי במהלכה של בדיקת קולונוסקופיה נגרמה לתובע התנקבות של המעי הגס - ובעקבותיה הוא נזקק לניתוחים, אשפוז ממושך בבית חולים ולטיפולים רפואיים. אולם בית המשפט שוכנע, כי לא התרשלותו של הרופא היא שהביאה להתנקבות המעי הגס, אלא המדובר בסיכון טבעי שכרוך באופן רגיל בביצועה של הבדיקה - הגם שאינו שכיח. משכך, דינה של התביעה להידחות.   ע"א 8693/08 יצחק הרמן ואח' נ' דר' עמוס שטרנברג ואח' (24.3.11)

קרא עוד >>

כל הטפסים, הפרסומים, ההמלצות וההנחיות הכלולים באתר זה, הם בבחינת המלצה בלבד, הם אינם מיועדים לשמש תחליף לייעוץ רפואי, משפטי או אחר הנדרש בכל מקרה לגופו.