MRM-banner-1

קטגוריות
פרסומי MRM
המלצות MRM
פסקי דין
אירועים ולקחיהם
טפסי הסכמה
הרצאות ומצגות
ניוזלטרים
מדריכים לרופאים

nl_button

פסקי דין בתחום רפואת העיניים
אי מתן הסברים לפני ניתוח להסרת משקפיים בשיטת לאסיק | קבלת תביעה

השופט מצא כי ההסבר שקיבל התובע לגבי הסיבוכים האפשריים לא היה מספק וכי לו היה מודע לסיבוכים אלה לא היה עובר את הניתוח.  ת"א 1857/06 (שלום ירושלים) מאיר גבאי נ' פרופ' יוסף פרוכט-פרי והסתדרות מדיצינית הדסה (25.01.10)  

קרא עוד >>

אי מתן הסברים על הסיכונים בניתוח לתיקון ראייה בלייזר | דחיית תביעה

   עילת התביעה הינה נזקי גוף שנגרמו לתובעת בעקבות ניתוח לתיקון ראייה בלייזר ושני ניתוחי תיקון בעינה השמאלית. לאחר הניתוח הראשון אובחנה עכירות בעינה וירידה בחדות הראיה. לאחר ניתוח שני שבוצע לתיקון חדות הראיה בעין, נמצאה עכירות במרכז הקרנית וירידה נוספת בחדות הראיה. ניתוח שלישי לתיקון הראייה בוצע כשמונה שנים מאוחר יותר, אולם גם ניתוח זה לא הועיל לשיפור מצבה של התובעת. ת"א (מחוזי י-ם) 007329/05 פנינה זרגרי נ' הסתדרות מדיצינית הדסה ואח' (22.04.09)

קרא עוד >>

תביעת רשלנות בגין ביצוע ניתוח לאסיק שגרם להתפתחות קרטוקונוס | קבלת תביעה

בית המשפט קבע כי בשנה בה בוצע הניתוח (1998), הרופא הנתבע, היה אמור לבצע לתובעת בדיקת טופוגרפיה לפני ביצוע הניתוחים בעיניה. לענין ההסכמה מדעת קבע בית המשפט כי טופס ההסכמה עליו חתמה התובעת איננו מספק,וכי התובעת לא נחשפה לפני הניתוח לכלל הסיבוכים העלולים להיגרם לה, כתוצאה מהניתוח וכי לו ידעה מהם הסיכונים העלולים להתממש, היתה נמנעת מלעבור את הניתוח. ת.א. 670/05 (מחוזי, חיפה) רונית רמלר נ' פרופ' משה לזר (31.5.11)  

קרא עוד >>

תביעת רשלנות בגין ניתוח לייזר שגרם להתפתחות קרטוקונוס | דחיית תביעה

בית המשפט קבע כי לא היתה התווית נגד לניתוח. בעניין ההסכמה מדעת קובע בית המשפט כי אין בטפסי ההסכמה פירוט של הסיכונים החמורים הגלומים בניתוחי לאסיק וכי הניתוח הוצג בפני התובע כהליך פשוט ונטול סיכונים של ממש ומשום כך הסכמתו לביצוע הניתוח הראשון לא היתה הסכמה מדעת. לענין הקשר הסיבתי, קבעה ההשופטת שהתובע היה להוט לבצע את הניתוח , ולכן גם אם היה מקבל את כל ההסברים, היה בוחר לבצע את הניתוח, ומכאן שאין במקרה דנן תקיפה ו/או התרשלות כאמור.   ת"א 572-06 (מחוזי חיפה) צורף נ' מיישר - מרכז לייזר לשיפור הראיה בע"מ ואח' (25.01.10)

קרא עוד >>

תביעת רשלנות בגין ניתוח לייזר שגרם לעיוורון | דחיית תביעה

עילת התביעה הינה "רשלנות," אשר נטענה כנגד הצוות הרפואי אשר ביצע לתובעת ניתוח לייזר אשר גרם בסופו של יום לעיוורון התובעת. הדיון נסב, בין היתר, בטענה לפגיעה באוטונומיה, שכן ההורים יודעו והוחתמו על טופס ההסכמה לניתוח, בשעה שהתובעת כבר הייתה בחדר הניתוח. ת''א 2021-06 (מחוזי תל-אביב) א.ש. (קטינה) נ' ד''ר כרוב קלודיט ואח' (24.11.2009)  

קרא עוד >>

תביעת רשלנות בגין ניתוח לייזר שגרם לנזקי ראייה | דחיית תביעה

בית המשפט דחה את מרבית טענות התובע, לרבות, טענת הרשלנות.  עם זאת, קבע בית המשפט שיש לפצות את התובע בגין הפגיעה באוטונומיה.    ע"א 26571-06-11  (מחוזי-תל-אביב-יפו) דב קופליס נ' דר' א. מ. (27.11.12)

קרא עוד >>

כל הטפסים, הפרסומים, ההמלצות וההנחיות הכלולים באתר זה, הם בבחינת המלצה בלבד, הם אינם מיועדים לשמש תחליף לייעוץ רפואי, משפטי או אחר הנדרש בכל מקרה לגופו.