MRM-banner-1

קטגוריות
פרסומי MRM
המלצות MRM
פסקי דין
אירועים ולקחיהם
טפסי הסכמה
הרצאות ומצגות
ניוזלטרים
מדריכים לרופאים

nl_button

פסקי דין בתחום רפואת העור
אי אבחון מלנומה | דחיית תביעה

התובע טען כי לאורך כל השנים, נאמר לו כי התשובות הפתולוגיות תקינות לחלוטין, כי הנגעים לא נשלחו לביופסיה, לא בוצע מעקב כנדרש מהרופאה המטפלת  ולא הוסברו לו הסיכונים. בית המשפט קבע כי כי התובע לא הוכיח כי מתקיים קשר סיבתי, לא עובדתי ולא משפטי, בין ממצאי הבדיקה ההיסטולוגיות לבין המחלה שהתגלתה בגופו של התובע לימים, לרבות העובדה שלא הוכחה - לפיה מקור המלנומה היה מהשומה בגב, ועל כן לא מתקיימת עילת תביעה אף בגין "העדר הסכמה מדעת" או "תקיפה".   ת"א  5426/03 (מחוזי י-ם) דורון איתמר נ' קופת חולים מכבי (9.7.09)

קרא עוד >>

כל הטפסים, הפרסומים, ההמלצות וההנחיות הכלולים באתר זה, הם בבחינת המלצה בלבד, הם אינם מיועדים לשמש תחליף לייעוץ רפואי, משפטי או אחר הנדרש בכל מקרה לגופו.