MRM-banner-1

קטגוריות
פרסומי MRM
המלצות MRM
פסקי דין
אירועים ולקחיהם
טפסי הסכמה
הרצאות ומצגות
ניוזלטרים
מדריכים לרופאים

nl_button

פסקי דין בתחום הפסיכיאטריה
תביעת לשון הרע בגין חוות-דעת פסיכיאטרית | דחיית תביעה

התובעת הגישה כנגד הפסיכיאטר תביעת לשון הרע, בטענה שעצם פרסום חוות-דעת הפסיכיאטרית בבית-המשפט, מהווה לשון הרע. בית-המשפט פסק כי הדברים הנטענים כלשון הרע נכתבו במסגרת חוות-דעת רפואית הנדרשת לשם הערכת נכותה הפסיכיאטרית של המשיבה, והנוגעים לדיון המשפטי.   ת"א 19953-07 (שלום חיפה) אן זקס ואח' נ' כמאל (24.2.09) בש"א 1954/08  

קרא עוד >>

כל הטפסים, הפרסומים, ההמלצות וההנחיות הכלולים באתר זה, הם בבחינת המלצה בלבד, הם אינם מיועדים לשמש תחליף לייעוץ רפואי, משפטי או אחר הנדרש בכל מקרה לגופו.