MRM-banner-1

קטגוריות
פרסומי MRM
המלצות MRM
פסקי דין
אירועים ולקחיהם
טפסי הסכמה
הרצאות ומצגות
ניוזלטרים
מדריכים לרופאים

nl_button

פסקי דין בתחום רפואה גנטית
חובת יידוע בני משפחת מטופל בדבר קיומה של תסמונת גנטית במשפחה המורחבת | דחיית תביעה

התובעים בשתי התביעות הינם בני דודים אשר סובלים מתסמונת "סן פליפו סוג איי". התובעים טענו כי היה על הנתבעים ליידע את ההורים כי באמצעות דיקור גנטי ניתן לשלול קיומה של התסמונת, ובמקרה כזה היו אמהות התובעים מבצעות דיקור, ובמידת הצורך - היתה מתבצעת הפסקת הריון.  השופטת גרסטל קבעה כי אין כל מקור חוקי המחייב רופא מטפל או יועץ גנטי למסור ביוזמתו מידע רפואי לקרובי מטופל שלו. התביעה נדחתה. ת"א 3512-08-08 ות"א 3502-08-08 (מחוזי מרכז) אבו סבלאן (באמצעות הוריו) ואח' נ' פרופ' שוחט ואח' (3.5.09).  

קרא עוד >>

כל הטפסים, הפרסומים, ההמלצות וההנחיות הכלולים באתר זה, הם בבחינת המלצה בלבד, הם אינם מיועדים לשמש תחליף לייעוץ רפואי, משפטי או אחר הנדרש בכל מקרה לגופו.