MRM-banner-1

קטגוריות
פרסומי MRM
המלצות MRM
פסקי דין
אירועים ולקחיהם
טפסי הסכמה
הרצאות ומצגות
ניוזלטרים
מדריכים לרופאים

nl_button

שאלות ותשובות

ב- MRM ו- MCI הצטבר ניסיון רב במתן פיתרונות בנושאים מדיקולגליים וכן בנושאי ניהול סיכונים ובטיחות הטיפול. יועצינו המשפטיים עומדים לרשות המבוטחים, 24 שעות ביממה, למן יעוץ מדיקולגאלי. במדור זה ריכזנו שאלות מייצגות שהופנו אלינו בחודשים האחרונים.

אנו מזמינים אתכם להפנות אלינו שאלות נוספות בנושא ניהול סיכונים והגנה מפני תביעות רשלנות רפואית. ניתן לפנות באמצעות הדואר האלקטרוני: InfoMRM@madanes.com 
או באמצעות המדור "צור קשר". בפנייתכם, אנא ציינו שם מלא ,עיסוק, מקום פעילות עיקרי ודרך מועדפת ליצירת התקשרות. 

למבוטחינו בלבד, במקרים שאינם סובלים דיחוי,  יש להתקשר למחלקה המשפטית בטלפונים  03-6380346/406 .
לאחר שעות הפעילות ניתן להתקשר ל"קו החם" : 052-2276333.

השאלות והתשובות מסווגות לנוחותכם לפי הנושאים העיקריים בתחום ניהול סיכונים ברפואה והגנה מפני תביעות רשלנות רפואית.

מובהר בזאת כי השימוש במידע המפורסם באתר הוא באחריות המשתמשים בלבד ובשום מקרה אינו מהווה תחליף לייעוץ רפואי, משפטי או אחר הנדרש לגופו של עניין.

כל הטפסים, הפרסומים, ההמלצות וההנחיות הכלולים באתר זה, הם בבחינת המלצה בלבד, הם אינם מיועדים לשמש תחליף לייעוץ רפואי, משפטי או אחר הנדרש בכל מקרה לגופו.