MRM-banner-1

קטגוריות
פרסומי MRM
המלצות MRM
פסקי דין
אירועים ולקחיהם
טפסי הסכמה
הרצאות ומצגות
ניוזלטרים
מדריכים לרופאים

nl_button

חקיקה

במדור זה רוכזו חוקים ותקנות במטרה לסייע לצוות רפואי להתנהל על פי אמות המידה הנדרשות לטיפול.  

 

כללי

 

 

גינקולוגיה ומיילדות

        נושאים שיש להבהיר בפגישת תיאום ציפיות טרם החתימה על הסכם הפונדקאות בין ההורים לבין האם הנושאת

 

 

פסיכולוגים

 

רוקחות

 

 

רפואת שיניים

חוקים שעלולים לשמש בסיס לטענת רשלנות רפואית

תקנות שעלולות לשמש בסיס לטענת רשלנות רפואית

 

רפואה, משפט ואתיקה

 

 

 

 

 

חזרה לקטגוריות נוספות

 

כל הטפסים, הפרסומים, ההמלצות וההנחיות הכלולים באתר זה, הם בבחינת המלצה בלבד, הם אינם מיועדים לשמש תחליף לייעוץ רפואי, משפטי או אחר הנדרש בכל מקרה לגופו.