MRM-banner-1

קטגוריות
פרסומי MRM
המלצות MRM
פסקי דין
אירועים ולקחיהם
טפסי הסכמה
הרצאות ומצגות
ניוזלטרים
מדריכים לרופאים

nl_button

איגרת לרופאים - אוגוסט 2018: הנסיקה במספר התביעות כנגד רופאי השיניים ובסכום התשלומים


הפעם בחרנו להביא לידיעתכם מאמר אשר פורסם באתר Smile-Onnews הבריטי, בו צוין שארגון Dental Protection ואיגוד רופאי השיניים הבריטי קוראים לנקיטת צעדים כנגד עורכי דין הפועלים בשיטת "לא זכית לא שילמת" (no-win-no-fee) אשר הציבו את מקצוע רפואת השיניים כמטרה.

במאמר הוצגו נתונים לפיהם:
•    קיימת עליה חדה במספר התביעות שהוגשו בגין אבחון וטיפול במחלות פריודונטליות כגון מחלות חניכיים או זיהומים שיניים אחרים, שכן תביעות אלה מובילות לתשלומים גבוהים משמעותית במיוחד.
•    שיעור תשלומי הפיצויים למטופלים של רופאי השיניים נסק ביותר מ 400% בעשור האחרון, בעוד שהכנסותיהם הריאליות צנחו ב- 35% לערך.
•    נמצא, כי ההוצאה הרפואית-משפטית בבריטניה עומדת כיום על סך של 24 ליש"ט למטופל, לעומת ההוצאה בארה"ב אשר עומדת על 9 ליש"ט למטופל (למעלה מכפול) , וזאת, חרף המוניטין של ריבוי התביעות הגבוה בארה"ב.
•    דיווחים  שהתקבלו בארגון  Dental Protection, הציגו את הנתונים הבאים:
•    90% מרופאי השיניים החברים בארגון מדווחים על חשש מתביעות.
•    80% מרופאי השיניים החברים בארגון סבורים כי הפחד מתביעות משפיע על ביטחונם העצמי בהתמודדות עם המטופלים.
•    78% חשים כי החשש מפני תביעות גורם להם לחץ וחרדה.
•    68% מהם חשים כי החשש מפני תביעות גורם להם לשקול שנית את עתידם במקצוע.
לצערנו, תמונת המצב בישראל אינה שונה מזו המתוארת בבריטניה.

להלן מספר נתונים מתוך מאגר המידע של המבוטחים באמצעות מדנס:
•    על פי פילוג התביעות במקצועות הרפואה כיום,  אחוז התביעות הדנטליות הינו הגבוה ביותר לעומת שאר מקצועות הרפואה.
•    סך התשלומים בתביעות דנטליות הינו השני בגובהו מבין כל מקצועות הרפואה וגדל בשיעור של 400% בעשור האחרון.פעילות מדנס להקטנת החשיפה לתביעות:


לאור העלייה בכמות התביעות המוגשות לבימ"ש והעלייה בתשלומי הפיצויים בתביעות אלו, מדנס שמה לעצמה מטרה להקטין את החשיפה של מבוטחיה לתביעות.
על כן, הוקמה יחידת שיניים ייעודית, במערך התביעות וניהול הסיכונים ברפואה.
הקמת היחידה נולדה, מתוך החשיבות שמדנס מייחסת למבוטחיה,  כמו גם מתוך ההבנה שהעלייה בכמות התביעות ובפיצוי המשולם, מצדיקים התייחסות מרוכזת וייעודית על ידי צוות מקצועי.
 
במסגרת היחידה מתבצעת פעילות ענפה ואינטנסיבית שכוללת ייעוץ מדקולגלי שוטף, ימי עיון במסגרת מדנסקול, ניוזלטרים ועוד.
אנו מזמינים אתכם לפנות בכל שאלה לטלפון שמספרו 03-6380269.

 

להלן גרפים המציגים את תמונת המצב ההשוואתית:


שיעור תביעות דנטליות מתוך סך התביעות:

 

כל הטפסים, הפרסומים, ההמלצות וההנחיות הכלולים באתר זה, הם בבחינת המלצה בלבד, הם אינם מיועדים לשמש תחליף לייעוץ רפואי, משפטי או אחר הנדרש בכל מקרה לגופו.