MRM-banner-1

קטגוריות
פרסומי MRM
המלצות MRM
פסקי דין
אירועים ולקחיהם
טפסי הסכמה
הרצאות ומצגות
ניוזלטרים
מדריכים לרופאים

nl_button

טיפול שורש ללא צילום פרשנות

טיפול שורש ללא צילום פרשנות

 

מחברים:

עו"ד אורלי ורשבסקי מנהלת היחידה לרפואת שיניים, המחלקה המשפטית, חטיבת אחריות מקצועית רפואית מקבוצת מדנס
ד"ר נבות גבעול מומחה ברפואת הפה והלסתות, רופא בכיר במחלקה לכירורגיה פה ולסת, מרכז רפואי ע"ש ח. שיבא, תל- השומר, יועץ רפואי ביחידה לרפואת שיניים, בחטיבת אחריות מקצועית רפואית, מקבוצת מדנס
גב' עינת נטף מנהלת סיכונים ביחידה לרפואת שיניים, החברה לניהול סיכונים ברפואה בע"מ, מקבוצת מדנס


אשה צעירה, ילידת 1974. הופנתה בשנת 1999, למומחה לטיפולי שורש, על ידי הרופא המטפל. האשה הגיעה למומחה עם מכתב הפניה בו צויינה מטרת ההפניה: בדיקה ואיתור מקור הכאב ממנו סבלה לאחר ביצוע שחזורים בשיניים 22,21, אשר בוצעו ימים ספורים קודם לכן על ידו. המומחה אבחן כי מקור הכאב הינו בשן 21 וביצע טיפול שורש בשן זו.

בכתב התביעה, טענה התובעת, כי סיפרה למומחה הנתבע שהופנתה אליו על מנת לברר את מקור הכאב המתמשך בשן 22. לטענתה, הנתבע ביצע טיפול שורש בשן 21 מבלי שהיו בידיו צילומים ומבלי לבצע בדיקה קלינית בפיה. לטענתה, רק לאחר הטיפול הבינה כי בוצע טיפול שורש בשן 21 ולא בשן 22 כנדרש.
לטענת התביעה כתוצאה מביצוע טיפול שורש בשן 21 השן השחירה על כן נאלצה לעבור הלבנה.

מטעם התביעה הוגשה חוות דעת של מומחה לטיפולי שורש לפיה:

1. בהעדר ממצאים קליניים וצילום רנטגן אבחנתי, יתכן וטיפול השורש בשן 21 בוצע ללא צורך.
2. על פי הממצאים בבדיקה כיום, שן 22 ויטאלית ואינה זקוקה לטיפול שורש ולא הייתה זקוקה לטיפול שורש בעבר.
3. הטיפול הדרוש בשן 21 הינו מבנה וכתר בעלות של כ - 12,000 ₪ ובנוסף, נדרשת החלפת הכתר כל 7 שנים.

בכתב ההגנה ציין הרופא הנתבע, שהינו מומחה לטיפולי שורש, שטיפול השורש בשן 21 בוצע על סמך ההפניה ועל בסיס צילום אבחנתי אשר קיבל מהרופא המטפל ובוצע על ידי הרופא המטפל. לטענתו, השן השחירה כיוון שהתובעת לא טיפלה בשן משנת 1999 זאת חרף הסברים שקיבלה. עוד טען הנתבע, כי שיניים 21 22 עברו טיפול אצל הרופא המטפל עקב עששת שבוע טרם הטיפול והממצאים הקליניים (רגישות לניקוש) במועד זה, הצדיקו טיפול שורש בשן 21. לטענתו גם התובעת הצביעה על שן 21 כמקור הכאב. בנוסף, לאחר הטיפול שבוצע פסקו תלונות התובעת על כאב.

מטעם ההגנה הוגשה חוות דעת של מומחה לטיפולי שורש, לפיה:

1. הרשומות של הרופא המפנה אינן ברורות ולא ניתן לקבוע באיזה שיניים טיפל.
2. על פי הרישום הרפואי בתיק, הנתבע ביצע בדיקת ניקוש לאחריה אובחנה שן 21 כבעלת רגישות יתר אשר העידה על דלקת סב שורשית ונקבע הצורך בטיפול שורש.
3. בצילום הרנטגן, לא היו מודגמים ממצאים רלבנטיים לצורך אבחנה, מאחר ומדובר בשלבים ראשוניים של דלקת סב שורשית, אשר אבחונה נעשה בעיקר על סמך אנמנזה רפואית ובדיקה קלינית.
4. העובדה כי הכאב חלף לאחר ביצוע הטיפול מעידה על כך שהאבחון והטיפול היו נכונים.
5. לאחר טיפול השורש היה על התובעת לסיים את הטיפול בשן, דהיינו לדאוג לשחזור קבוע, ומשלא עשתה כן במשך שמונה שנים גרמה לעצמה נזק.


ההכרעה המשפטית:

הרשומה הרפואית:
בית המשפט קבע, כי הרשומה הרפואית של הנתבע אינה מכילה את כל הפרטים הנדרשים בחוק. למעשה כל שצוין ברשומה הרפואית היה התאריך של הטיפול וכן העובדה כי טופלה אצל הרופא המטפל ימים קודם לכן בשיניים 21,22. בנוסף צוין ברשומה הרפואית כי התובעת הצביעה על שן 21 כשן הכואבת וכי בבדיקת ניקוש נמצאה שן 21 רגישה.
ברשומה הרפואית לא מצוין איזו שן נזקקת לטיפול, מהו הטיפול הנדרש ואילו ממצאים ואילו בדיקות הובילו להחלטה על הטיפול הנדרש.

בית המשפט מפנה לפסק דין מנחה, המתייחס לנפקות הרשומה הרפואית וקובע כי "אי עריכתו של רישום רפואי או אי שמירתו עשויים להביא להעברת נטל השכנוע מכתפי התובע לכתפי הנתבע. הרציונל לכך הינו שבהעדרם של רשומים רפואיים מהימנים ומדויקים, אשר נערכו בזמן אמת, עשוי להיווצר לתובע קושי אמיתי להוכחת תביעתו....
לעניין היקפו של נטל ההוכחה המועבר לכתפי הנתבע מפנה בית המשפט לפסק דין מנחה נוסף אשר קובע כי "הכלל המנחה הוא כי נטל השכנוע יועבר לנתבע אך ורק ביחס לאותן העובדות שלגביהן נגרם נזק ראייתי בעטיה של רשלנותו...."

בית המשפט קובע כי היות ועיקר המחלוקת נסבה סביב השאלה האם היה צורך בטיפול בשן 21 אם לאו, וכן בשאלה האם הופנתה התובעת לטיפול בשן זו או בשן אחרת, או שמא רק לשם בדיקה, הרי שלאור החסרים ברשומה הרפואי בעניין זה יש להעביר את נטל ההוכחה לכתפיו של הנתבע להוכיח כי לא התרשל.

אי ביצוע בדיקות רנטגן:
בית המשפט קבע, על סמך חוות דעת של המומחה מטעם התביעה ועמדתו של המומחה מטעם ההגנה במהלך החקירה, כי היה על הנתבע לבצע צילום רנטגן עובר לטיפול וזאת על מנת לאבחן את השן הפגועה, את מידת הפגיעה ואת הצורך בדבר טיפול השורש בטרם תחילת הטיפול. בית המשפט הוסיף וקבע כי הנתבע התרשל בכך שפנה לבצע הטיפול לאחר בדיקת ניקוש בלבד, תוך הסתמכות על הרשום במכתב ההפניה אשר היו חסרים בו פרטים מהותיים.

הצורך בטיפול בשן 21:
בית המשפט קבע כי לאור הסברי המומחים לא ברור האם היה צורך בטיפול שורש.
מחד גיסא, טענה התביעה שאי ביצוע בדיקת חיות אינו מאפשר קביעה חד משמעית לצורך בטיפול השורש; ומאידך גיסא, טענה ההגנה שהרגישות בבדיקת הניקוש העידה על קיום דלקת סב חודית ולכן טיפול השורש היה מוצדק.
לאור טענות שני הצדדים ובהעדר צילום אבחנתי והעדר רישום של הממצאים טרם הטיפול ק בית המשפט לקבוע כי לא הוכח הצורך בטיפול שורש.


לסיכום:
בית המשפט קיבל את התביעה בעיקר בשל רשומה רפואית חסרה והעדר צילום אבחנתי בעל ערך דיאגנוסטי טרם הטיפול וקבע, כי לא הוכח שהייתה אינדיקציה לביצוע טיפול שורש. לאור זאת פסק בית המשפט כי על הנתבע לפצות את התובעת בעבור טיפולים משקמים לרבות החלפות, בעבור כאב וסבל ושכ"ט עו"ד ומע"מ.

 

 

מסקנות:

1. בראיה רפואית, נראה על פניו, כי היה צורך בביצוע טיפול שורש בשן 21. קיימים מקרים בהם ניתן לקבוע צורך בטיפול שורש, על סמך נתונים קליניים בלבד. יעילות הצילום במקרים של עששת צינגולרית (כמו במקרה שבנדון) לצורך אבחון האם יש פריצה למוך, ודלקת סוב חודית בשלביה הראשוניים, נמוכה. לכן בענייננו ניתן לטעון, כי הרופא פעל באופן סביר בכך שהסתמך על אבחנה קלינית. יחד עם זאת, אבחנה קלינית, אמורה להסתמך על נתונים הנאספים באנמנזה, נתונים מבדיקות קליניות ומסימנים וסימפטומים הקיימים בפני הרופא המטפל במועד הבדיקה, לכן העדר התיעוד העביר במקרה שבנדון את נטל ההוכחה לכתפיו של הנתבע. חסר בתיעוד של הממצאים הקליניים במקרה זה, מקבל משנה תוקף כיוון שהמדובר במצב בו הממצאים משתנים עם הזמן. העדר רישום בזמן אמת, מנע מהנתבע את היכולת להרים את נטל ההוכחה. לכן קיימת חובה לתעד על ידי רישום כלל הממצאים.

2. מכתב הפניה, מפורט ככל שיהיה, אינו מהווה תחליף לבדיקת המטופל. אנו עדים לקביעות של בית המשפט לפיהן האחריות נופלת גם ובעיקר לפתחו של הרופא המטפל אף במצבים בהם מכתב ההפניה היה שגוי ו/או מטעה.

לסיכום, המדובר בטיפול פשוט לכאורה, אשר על פניו נעשה בהתוויה נכונה ואף הצליח ובכל זאת פסק בית המשפט לחובת הנתבע, עקב תיעוד חסר של הממצאים.

 

 


לקריאת פסק הדין המלא
 

כל הטפסים, הפרסומים, ההמלצות וההנחיות הכלולים באתר זה, הם בבחינת המלצה בלבד, הם אינם מיועדים לשמש תחליף לייעוץ רפואי, משפטי או אחר הנדרש בכל מקרה לגופו.