MRM-banner-1

קטגוריות
פרסומי MRM
המלצות MRM
פסקי דין
אירועים ולקחיהם
טפסי הסכמה
הרצאות ומצגות
ניוזלטרים
מדריכים לרופאים

nl_button

אגרת לרופאים - מרץ 2014

אנמנזה מקיפה כבסיס הכרחי למתווה של הטיפול הרפואי

 

עו"ד נועה סטניצקי, מחלקת תביעות, החטיבה לאחריות מקצועית רפואית, מקבוצת מדנס
מרץ 2014

 


המדובר בתביעה של יליד 1994 והוריו, אשר הוגשה בבית המשפט המחוזי בבאר שבע, כנגד מדינת ישראל ושלושה רופאים שטיפלו באם בהיותה בהריון. עילת התביעה הינה "הולדה בעוולה", בטענה שהתובע נולד כשהוא סובל מתסמונת Bardet Biedl, המאופיינת בריבוי אצבעות, ליקוי ראייה עד כדי עיוורון, השמנת יתר, פיגור שכלי ועוד.
 

 

טענת התובעים היא כי הנתבעים התרשלו בכך שלא הפנו את הורי התובע לייעוץ גנטי, למרות היותם בני דודים מדרגה ראשונה. לטענתם, ייעוץ גנטי היה מוביל לביצוע בדיקות שהיו מאבחנות את המום ממנו סובל התובע וכי לו נתגלה המום במהלך ההיריון, הם היו בוחרים לבצע הפלה, וועדה להפסקת היריון היתה מאשרת זאת.
 

 

הנתבעים טענו כי לפי הנורמה הרפואית ששררה באותה תקופה, לא היתה הנחייה להפנות לייעוץ גנטי רק בשל קרבת המשפחה של ההורים ובהיעדר תסמין חשוד נוסף. עוד נטען, כי אפילו אם המום היה מתגלה, הרי שההורים לא היו בוחרים לבצע הפלה ומכל מקום ועדה להפסקת היריון לא הייתה מאשרת זאת.
 

הנתבעים שלחו הודעה לצד שלישי, כנגד אימו של התובע, בטענה כי הכשילה את הסגל הרפואי בכך שלא סיפקה מידע אודות המחלות במשפחה המורחבת בתשובה לשאלות שנשאלה וברושם שהועבר על ידה, שלפיו בכל מקרה לא תשקול הפלה.
כבוד השופט שלמה פרידלנדר נתן את פסק דינו ביום 13.2.14, בו קבע כדלקמן:
 

ראשית, ובהתאם להוראות המעבר בפסק דין המר, מכיוון שתביעת ההורים התיישנה, תידון תביעת התובע.
 

 

כן נקבע, כי הנתבעים, פרט לאחד משלושת הרופאים, התרשלו מהסיבות הבאות:

  1. אי הפניית ההורים לייעוץ גנטי. הרופאים ידעו כי ההורים הינם קרובי משפחה ובהתאם ל"תדריך להפניה לייעוץ גנטי למניעת מחלות תורשתיות ומשפחתיות" של משרד הבריאות מחודש מרץ 1993, נישואי קרובים מהווים כשלעצמם סיכון למומים בעובר. לפיכך, היה על הנתבעים להפנות את ההורים לייעוץ גנטי, או לפחות לדון עמם על אפשרות זו ולהביאם לידי החלטה מודעת לגביה.
  2. הגורמים שתשאלו את ההורים לגבי שאלת קיומן של מחלות גנטיות במשפחת ההורים, לא ביצעו תשאול אפקטיבי ובכל מקרה, הנחת העבודה שלהם היתה צריכה להיות קיומן של מחלות גנטיות במשפחה המורחבת ולא אי קיומן.
  3. אין זה נפוץ שאנשים בקיאים בפרטי ההיסטוריה הרפואית של כל בני המשפחות המורחבות שלהם, במיוחד כאשר מדובר במשפחות ענפות החיות באזורים גיאוגרפיים שונים. לכן, כאשר הגורמים שמפנים את השאלות להורים ועורכים את האנמנזה, מתרשמים שההורים אינם בקיאים בהיסטוריה הרפואית של משפחותיהם, לא ניתן להסתפק בתשובה הכללית והסתמית "אין" לשאלה הכללית והסתמית על "מחלות במשפחה" כצידוק מקצועי להימנעות מהפניה לייעוץ גנטי גנטי.
  4. האחות אשר גבתה את האנמנזה, הצהירה כי נהגה לשאול בהרחבה לגבי מחלות במשפחה. אולם לעדות זאת, לא היה גיבוי ברשומה.

 

בית המשפט קבע שלו היה מתבצע בירור אנמנסטי אפקטיבי ובהתאם, ייעוץ גנטי אפקטיבי, הוא היה צפוי להעלות ממצאים, או לפחות חשדות, שהיו גורמים להמשך בירור ממוקד, לרבות ביצוע סקירת על-קול מכוונת, שהיה בה כדי להוביל לאיתור מומיו של העובר ולסלול את הדרך להפלה עוד לפני שלב החיות.
 

 

עם זאת, בחן כב' השופט גם את התנהלות ההורים והצהרותיה של האם בהריונות מאוחרים, כפי שתועדו ברשומות הרפואיות ואת עדויות היועצות הגנטיות שמצא כי היו אמינות, אל מול עדויות ההורים. בהתאם קבע השופט כי ההורים לא היו פונים לביצוע הפלה, אפילו אם הנתבעים לא היו מתרשלים והמום היה מאובחן לפני שלב החיות, קל וחומר אם המום היה מאובחן בשלב החיות. כן נקבע, כי ועדה להפסקת היריון לא היתה מאשרת את הפסקת ההיריון בשלב החיות.
לאור זאת קבע בית המשפט, שלמרות התרשלותם של הנתבעים, לא נמצא קשר סיבתי בין הולדתו בעוולה של התובע, לבין התרשלותם ועל כן התביעה נדחתה.

כמו כן, לא נמצאה הצדקה לפסוק פיצוי לתובע בגין פגיעה באוטונומיה של הוריו, בשל התיישנות תביעתם ובהיעדר צידוק לכך.

 

 

לקריאת פס"ד המלא
 

כל הטפסים, הפרסומים, ההמלצות וההנחיות הכלולים באתר זה, הם בבחינת המלצה בלבד, הם אינם מיועדים לשמש תחליף לייעוץ רפואי, משפטי או אחר הנדרש בכל מקרה לגופו.