MRM-banner-1

קטגוריות
פרסומי MRM
המלצות MRM
פסקי דין
אירועים ולקחיהם
טפסי הסכמה
הרצאות ומצגות
ניוזלטרים
מדריכים לרופאים

nl_button

המדריך לרופא השיניים במבוכי האחריות המקצועית
המדריך לרופא השיניים במבוכי האחריות המקצועית

תביעת רשלנות רפואית מאלצת את הרופא/ה הנתבע/ת לבוא במגע עם הליך משפטי – פורמלי, לעיתים עוין ומנוכר.  הבנת האספקטים השונים של ההתדיינות המשפטית חשובה, על-מנת להפחית את רמת החרדה של הרופא/ה הנתבע/ת ולסייע לו/ה ולנציגים המשפטיים הממונים להשיג את התוצאה המיטבית בהליך המשפטי. מטרת המדריך לסייע לך להתמצא במבוכי האחריות המקצועית; ניהול התביעה האזרחית, ניהול ועדות בדיקה, ניהול הליך בוררות בפני הר"ש וכן ניהול הליכים משמעתיים והליכים פליליים, בלא לשכוח כמובן את מקומה האפשרי של התקשורת במקרים המעוררים עניין ציבורי.

קרא עוד >>

כל הטפסים, הפרסומים, ההמלצות וההנחיות הכלולים באתר זה, הם בבחינת המלצה בלבד, הם אינם מיועדים לשמש תחליף לייעוץ רפואי, משפטי או אחר הנדרש בכל מקרה לגופו.